Församlingsstämma/årsmöte

Församlingsstämman äger rum söndagen den 22 april 2018 vid kyrkkaffet efter högmässan